Copyright © 2012 Pharmaker 2000 Bt. Minden jog fenntartva.
NYITÓLAP
TÁRSASÁGUNK
SZOLGÁLTATÁSAINK
SOMFA PATIKA
ELÉRHETŐSÉGÜNK
ALKALMAZÁSOK
Cégünk filozófiája
  • Munkatársaink évek óta együtt dolgoznak, így szervezetünk egy rugalmas, össze-szokott és szakértő csapatot tömörít magában. A gyógyszerészeti szolgáltatások területén elért sikereink partnereink, betegeink elégedettségét mutatják, mely számunkra mindig az elsődleges szempont.

  • A legtöbb gyógyszerészeti szolgáltatás a gyógyszerek kiadása körül összpontosítja tevékenységét. Nézetünk szerint az expediálás területén meglévő profesz-szionalizmus a gyógyszerészeti szolgálta-tásoknak csak az egyik oldala.
    Partnereink, betegeink magas színvonalú kiszolgálásának záloga a személyes kapcsolattartás, az empátia, és az egyéni gondok, problémák rugalmas és szakszerű megoldása.

  • Szolgáltatásaink színvonalát vezető mun-katársaink szakgyógyszerészi képesítésén túl az egészségügy jogi szakterületén szerzett jártasságunk is biztosítja.

  • Nagy eredménynek tartjuk, hogy folya-matosan sikerül megőriznünk a szakmai és a gazdasági rugalmasságunkat. Ebből adódik, hogy a mai napig nem találkoztunk olyan kéréssel, vagy problémával, melyet ne tudtunk volna rugalmasan kezelni mindenki elégedett-ségére.
VEZETŐ MUNKATÁRSAINK
Dr. Potornainé Dr. Kardos Erika szakgyógyszerész

A Somfa Gyógyszertár helyettes vezetője, oktató gyógyszerész.
Szakterülete az általános gyógyszerészeti feladatokon túl a gyógyszerészi gondozás, homeopátia, börgyógyászati készítmények.
Dr. Potornai Lajos jogi szakokleveles szakgyógyszerész.

A Somfa Gyógyszertár személyi jogos vezetője, oktató gyógyszerész.
Szakterülete az általános gyógyszerészeti feladatokon túl a gyógyszerészi gondozás, cégvezetés.